Myśli Ojca Założyciela

...świadomość jest cierpieniem bólu.

Pogoda
Wrocław °C
  18.08.2022 Ferienhaus Ostsee

UBEZPIECZENIE

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział II w Warszawie ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa tel. (22) 45-25-170, fax. (22) 45-25-171

InterRisk

VIENNA INSURANCE GROUP

InterRisk Kontakt 22 575 25 25

Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl

21200076845193 Wniosek/Polisa seria EDU-A/P

numer 101464 potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego EDU PLUS na podstawie Ogólnych warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk

Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku. 

UBEZPIECZAJĄCY

OSOBA PRAWN

Nazwa placówki: 

PRZEDSZKOLE SIÓSTR JADWIŻANEK ZIARENKO"

Adres korespondencyjny:

UL. PIWNA 2, 50-353 WROCŁAW UL. PIWNA 2; 50-353 WROCŁAW POLSKA; POWIAT WROCŁAW

E-mail:

PSJ.ZIARENKO@GMAIL.COM

Telefon komórkowy:

UBEZPIECZAJĄCY - OSOBA DO KONTAKTUx

Imię i nazwisko:

E-mail: Telefon stacjonarny:x

ANNA DROBIŃSKA PSJ.ZIARENKO@GMAIL.COM 71 327 92 39

UBEZPIECZENI: DZIECI, UCZNIOWIE, STUDENCI I PRACOWNICY:

PRZEDSZKOLE SIÓSTR JADWIŻANEK ,,ZIARENKO"x

OKRES UBEZPIECZENIAx

Data początku: 2021-09-01x

Data końca:x

2022-08-31x

ZAKRES UBEZPIECZENIAx

OPCJA UBEZPIECZENIAx

OPCJA PODSTAWOWAx

Rodzaj świadczeniax

Suma ubezpieczeniax

Wysokość świadczenia w %x

Wysokość świadczenia w złx

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW

dodatkowo 100% SUx

40 000 (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)x

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)x

100% SUx

20 000 złx

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NWx

100% SU

20 000 złx

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NWx

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SUx

200 złx

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty

słuchowe - do 200

do 6 000 w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe -x

do 200 złx

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NWx

do 30% SUx

do 6 000 złx

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszeniex

20 000 złx

jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzieniax

lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszeniax

200 lub 400 złx

8.

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsyx

jednorazowo 20% SUx

4 000 złx

9.x

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NWx

jednorazowo 10% SUx

2 000 złx

10.x

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczkix

jednorazowo 1% SUx

200 złx

11.x

jednorazowo 1% SUx

200 złx

12.x

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunemx

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)

jednorazowo 5% SU

1 000

13.x

jednorazowo 5% SUx

1 000 złx

Centrala ul. Noakowskiego 22 00-668 Warszawa www.interrisk.plx

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000054136 Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLNx

ORYGINAŁx

Zezwolenie Ministra Finansów Du/905/A/KP/93 z dnia 5 listopada 1993 r. REGON 010644132 NIP 526-00-38-806Âx

1/5x

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział II w Warszawie ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa tel. (22) 45-25-170, fax. (22) 45-25-171x


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia (Opera, Firefox, Chrome, IE).

EU Cookie Directive Module Information