Myśli Ojca Założyciela

Nie ma nic milszego przed Bogiem, nic wspanialszego i nic, co bardziej zapewnia wieczną zapłatę, aniżeli uratowanie jednej duszy przed zepsuciem, przez zaprowadzenie jej na drogę świętości.

Pogoda
Wrocław °C
  23.03.2023 Ferienhaus Ostsee

Anioł Stróż

Pomoc Anioła Stróża w nauczaniu Sługi Bożego Ks. Roberta Spiske

s. Magdalena Kluz

Zatroskany głęboko o duchowe dobro dziecka, ks. R. Spiske przypomina sobie współczesnym o jedynym w swoim rodzaju darze Boga dla każdego człowieka – jego Aniele Stróżu. Ewangelia wg św. Mateusza przekazuje m.in. takie słowa Jezusa: „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” 


           Zarówno w połowie XIX jak i dzisiaj u początku XXI w. temat Anioła Stróża wywołuje nawet u wielu ludzi wierzących uśmiech pobłażania bądź zmieszanie. Jednocześnie u tych samych ludzi zażenowania nie wzbudza poszukiwanie talizmanów, amuletów, czy korzystanie z usług różnych wróżek i szamanów. Dostrzegając ogrom zagrożenia ze strony świata i jego błędnych i niebezpiecznych nauk, które jak trucizna niszczą młodych ludzi fizycznie i duchowo, ks. R. Spiske wskazuje na rolę Anioła Stróża w życiu człowieka. Ubolewa nad losem świata pozbawiającego się najgłębszych wartości wypływających z chrześcijaństwa. „O biedny świecie, który chodzisz po omacku, w ciemnościach jak ślepiec, bez przewodnika i bez celu! Zły świecie, który chcesz i innym wyłączyć światło, które im świeci jak latarnia morska u wrót tego ogromnego oceanu świata! O straszliwy świecie, który najbardziej działasz przeciwko samemu sobie, dążysz do dobrobytu, a okradasz się z najpiękniejszych i najcenniejszych dóbr (...)”.  Ten świat, który z taka determinacją odrzuca, bądź odsuwa na margines ludzkiego zainteresowania wiarę w istnienie świata duchowego, opartą na wielowiekowej chrześcijańskiej kulturze, z ogromnym zainteresowaniem poszukuje „zastępczych” form religijności. Proponowane przez sekty i niektóre ruchy religijne różne formy magii, ezoteryzmu i wróżbiarstwa zwodzą człowieka – głodnego duchowych odniesień do transcendencji – fałszywymi  obietnicami szczęścia i doskonałości.


Nauka prawdy wiary o Aniołach Stróżach stała się niemodna,  świat uważa ją za bajkę dla dzieci. Tymczasem Biblia aż 222 razy wspomina o istnieniu i działaniu aniołów.  Świat duchów niebieskich, tak trudny do ogarnięcia przez ludzki umysł, pozostaje mu jednak naturalnie bardzo bliski. Aniołowie są stworzeni dla chwały Boga i dla pomocy człowiekowi, który choć w hierarchii bytów stworzonych stoi poniżej aniołów, w chwale nieba ponad nich ma być wyniesiony. W psalmie 91 czytamy: „Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.”  Jednym z zadań aniołów jest przekazywanie ludziom Bożej woli: „Anioł Pański stanął.... (Łk 2, 9-10). 


     Kult Aniołów sięga starożytności chrześcijańskiej i jest dogmatem wiary z powszechnego uznania. Św. Hieronim  twierdził, że godność duszy każdego człowieka jest tak wielka, że każda ma ku obronie Anioła Stróża.  Znana jest z lektury Biblii wielokrotna i tak wszechstronna ingerencja aniołów w życie pojedynczego człowieka, jak i całych społeczności. Anioł towarzyszy młodemu Tobiaszowi, anioł objawia Józefowi tajemnice macierzyństwa Maryi.


           Do Anioła Stróża może zwracać się człowiek w różnych sytuacjach codziennego życia i od niego oczekiwać pomocy, gdyż jest on duchem o wielkiej inteligencji i mocy, której udzielił mu Bóg, by prowadził człowieka po trudnych drogach ziemskiej pielgrzymki do domu Ojca. Krocząc z Aniołem Stróżem człowiek może być pewnym, że dojdzie pomimo wielu niebezpieczeństw z i zasadzek złego ducha do wyznaczonego mu celu.


           Ks. R. Spiske zachęca do zaprzyjaźnienia się ze swoim Aniołem Stróżem, do obdarzenia go zaufaniem, którego on nigdy nie zawiedzie. On  będzie czuwał, by serce człowieka nie było obciążone nadmiarem ziemskich przywiązań, które mogłyby odsuwać na dalszy plan najważniejszy sens życia, którym jest osiągnięcie świętości. „[Aniołowie] kochają was tak gorąco, a wy ich nie kochacie, zabraniacie im pomagać sobie i mówić, nie dajecie się prowadzić, będziecie kroczyć tylko własnymi drogami.”   To kroczenie człowieka własnymi drogami wiąże się z dużym ryzykiem pomylenia drogi, zagubienia Boga wobec różnych niebezpieczeństw i złudnych propozycji świata. Człowiek powinien zachować postawę wdzięczności wobec tej wielkiej pomocy, jaką w osobie aniołów daje mu kochający Bóg.              Chociaż człowiek przez życie w grzechu oddala od siebie Anioła Stróża, to jednak zawsze gdy postanowi poprawę może przywołać go z powrotem. Anioł Stróż towarzyszy człowiekowi w całym jego życiu, gotowy na prośbę, na wezwanie do pomocy. To od człowieka zależy, czy z jego pomocy zechce skorzystać.


             Rodziców nazywa ks. R. Spiske wybrańcami Boga, porównując ich zadania do roli Aniołów Stróżów dziecka.  Wzywa rodziców, by skontrolowali swój sposób wychowania. „Gdyby wiara w obecność tego świętego Archanioła i Anioła Stróża, o której nauczał Chrystus Pan osobiście, gościła w umysłach ludzi, jakże zupełnie inaczej wyglądałoby wychowanie dzieci w miastach i wioskach, (...) Rodzice, zapytajcie się siebie, czy prowadziliście i kierowaliście wasze dzieci wspólnie z tym aniołem, czy wykorzystaliście ów talent, który Bóg dał wam razem z waszymi dziećmi, czy wychowaliście wasze dzieci na obywateli nieba lub czy wychowaliście je tylko dla tego świata...”  Napomina opiekunów, by uświadamiali  dziecku obecność jego Anioła Stróża, który w każdej chwili czuwa nad nim i jest gotowy do pomocy, gdy tylko człowiek zechce z nim współpracować. Modlitwa człowieka pozwala Aniołowi na wykorzystanie wszystkich możliwych jemu sposobów, by przyjść z pomocą. Do rodziców kieruje słowa upomnienia: „Dlaczego rozpoczynacie wszystko bez anioła świętego? Dlaczego wstajecie nie pozdrowiwszy go i bez niego kładziecie się na spoczynek? Ach, człowiek chroni siebie i swą własność na wszelkie możliwe sposoby, tylko nie przy pomocy ochrony, jaką w osobie anioła świętego dał mu Bóg!”  Zachęca rodziców, by prowadzili swoje dziecko wspólnie z Aniołem Stróżem, który ma być przewodnikiem dzieci ku dobru, obrońcą ich niewinności i nauczycielem. Jego zdaniem niewiara w istnienie Anioła Stróża, jest jedną z przyczyn złego wychowania dzieci. Bez pomocy Aniołów człowiek nie może osiągnąć nieba, gdyż jego skażona grzechem natura, pomimo rozpoznania dobra, wbrew logice często podąża za złem, którego nie chce i przed którym się broni. Ks. R. Spiske widział w nabożeństwie do Aniołów pewne zabezpieczenie dla każdego, zwłaszcza młodego i niedoświadczonego człowieka.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia (Opera, Firefox, Chrome, IE).

EU Cookie Directive Module Information